Epilepsi nöbetlerinde nasıl davranmak gerekir ?

- Bilmeyenler için öneriler -

Önemle yapılması gereken s¸eyler:

•    4 Aylıktan büyük süt çocuklarına : 5 mg.
•    15 kg. dan fazla olan küçük çocuklara : 10 mg.
•    Okul çocuklarına : 10-20 mg.
-    Eris¸kinlere : 20-30 mg.
Nöbet buna rag˘men tekrarlıyor ve devam ediyorsa 5-10 dakika sonra hastaya tekrar ilaç verilebilir. Hemen ilk yardım doktoru çag˘rılır ve hastanın yakınlarına haber verilir.

Lüzumsuz tedbirler:
Kaynak : Schneble / Ernst: “Vademecum Antiepilepticum” Antiepilepsi  kılavuzu 2003/ 04. Vademecum Antiepilepticum

(I˙lâcın tatbiki konusundaki bilgiler, izni ve izin hudutları, ilâcın dozu ve verilme s¸ekilleri konularında ki bilgilerden dolayı, sorumluluk kabul edilmez)

Note: Care has been taken to confirm the accuracy of the information presented and to discribe generally accepted practice. However, no liability can be overtaken by the authors.
The reader is urged to check the package insert and the professional information for each drug for any change or deviation, particularly for added warnings and precautions. Also, lisenced indications, trademarks or dosage strenghts may vary from country to country.

--- close this window ---

 

German Epilepsy Museum in Kork - Museum for epilepsy and the history of epilepsiy